Browse Category: Nezaradené

Ako pomôcť školákovi s učivom

Niektoré deti sú zdatné v jazykoch, iné sú zas matematicky nadané… No naučiť sa prvé vzorce môže byť pre každého malého školáka záťažou. Je to čosi, s čím sa stretávajú prvý krát v živote. Postupom času bude pre ne memorovanie vzorcov bežné, no prvé učenie môže byť ťažké. Skúste teda svojmu školákovi na začiatku pomôcť.

Boy doing homework

Učíme sa geometriu

Čo sú rovinne utvary sa deti učia už v treťom ročníku základnej školy. V tomto období sa učia narysovať kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník. Deti zväčša len kreslia, aj keď s rysovacími pomôckami a presnosťou na centimetre. Skutočné učenie však prichádza so štvrtým ročníkom. A to prvé vzorce. Žiaci sa učia vypočítať obsah a obvod rovinných útvarov. Obvod a obsah kruhu, obvod a obsah štvorca, obvod a obsah obdlznika, obvod a obsah trojuholníka – to sú v podstate prvé vzorce, s ktorými dieťa prichádza pri učení do kontaktu. Ako mu s tým pomôcť?

Pomoc s učením

Keďže sú vzorce pre Vaše dieťa čosi celkom nové, môže sa stať, že mu učivo bude robiť problémy. Skúste to zvládnuť s ním:

  1. Dieťaťu sa venujte. Že to netreba pripomínať? Nie je to tak celkom pravda. Mnohí rodičia prídu z práce unavení a na požiadavky dieťaťa reagujú podráždene. Uvedomte si však, že bez Vašej pomoci to dieťa zvládnuť nemusí. Je to preň totiž úplne neznáma oblasť.
  2. Ukážte mu systém učenia. Mnohé deti majú spočiatku s učením problém preto, že si nevedia zvoliť správny systém. Pomôžte mu!
  3. Učenie hrou. Vytvorte s dieťaťom napríklad takzvané myšlienkové mapy. Ako na to? Vezmite si papier vo formáte A4. Spolu s dieťaťom vytvorte akúsi „kresbu“. Do stredu papiera napíšte napríklad slová „Vzorce na obsah“. Z tohto centra veďte hrubšie čiary – vetvy a ku každej z nich napíšte konkrétny vzorec, napríklad takto: vzorec na obsah kruhu je S =alebo napr. takto: obsah trojuholníka vzorec – S = a . va / 2 = b . vb / 2 = c . vc / 2, obsah lichobežníka, obsah kosoštvorca… a tak ďalej. Takto doplňte všetky potrebné vzorce a nechajte dieťa, nech si papier ozdobí podľa vlastných predstáv. Môže vytvoriť napríklad i korunu stromu. Pri učení bude používať už len túto pamäťovú mapu a vzorce bude po naučení pri odpovedi či písomke z papiera (zo svojej pamäte) akoby čítať.

Na druhom stupni základnej školy dieťa čakajú zložitejšie vzorce, kedy rovinné útvary postupne vystriedajú priestorové útvary. Učiť sa bude obsah gule, obsah kvádra, obsah valca vzorec na obsah kocky a mnoho ďalších. Ak pomohli s predchádzajúcim učivom, aj v tomto prípade skúste pamäťové mapy. Iste to spolu zvládnete.

FOTO: © zdravinjo / Dollar Photo Club.